Training + Awareness: De eerste stap naar verandering!


Na de implementatiefase komt misschien wel het belangrijkste aspect aan bod. Training + Awareness!

Zonder onderhoud raakt een huis snel in verval. Daarom is het belangrijk om ook de werknemers te trainen in het GDPR gebeuren. Hun bewust maken met welke gegevens ze dagdagelijks omspringen. 

Uw organisatie kan enkel GDPR-Compliant zijn als het personeel een training of awareness sessie heeft gekregen. Deze trainingen en sessies worden door DataNoVa zorgvuldig uitgewerkt.

Op basis van prioriteiten, processen en activiteiten zullen de deelnemers ertoe aangezet worden om efficiëntere beslissingen te nemen over GDPR Compliance in de dagelijkse en routinematige procedures en operaties.

Dit alles zal ook in overeenstemming met de rol en verantwoordelijkheden worden opgesteld. Na het volgen van training en awareness zullen de werknemers van uw organisatie in staat zijn om een goed zakelijk oordeel en een goede perceptie en inzicht te geven inzake gegevensbescherming.

Deze Pagina Delen Met

Facebook E-mail Whatsapp